FAQ & Checklist


( download: FAQ & Checklist.pdf )

VEELGESTELDE VRAGEN

UITLEG

VRAGEN OM TE BEANTWOORDEN (CHECKLIST)

Wat wil je bereiken met serious gaming?

Wat is de bedoeling? Voor welke uitdagingen staan jullie met de doelgroep(en)?

Weten jullie al welke leerdoelen er centraal staan en welk effect jullie voor ogen hebben?

Bedoeling?

Uitdagingen doelgroep(en)?

Leerdoelen?

Effect?

Gaat de serious gaming een onderdeel uitmaken van een groter verandertraject?

Tip: maak dan duidelijk verbinding met eerdere stappen en het gewenste toekomstbeeld.

Onderdeel groter verandertraject?

Leent mijn vraagstuk zich wel voor serious gaming?

De 4D© Serious Gaming Academy is expert in complexere thema’s vertalen in serious gaming werkvormen.

Denk aan thema’s zoals dienstverlening, opgave gestuurd werken, werken aan zelfsturende teams, integraal werken, sturen op /werken in netwerken etc.

Naast kennisoverdracht, ervaren de deelnemers hoe het is om (onder druk) samen te werken en krijgen ze inzicht in hun eigen persoonlijke functioneren en hoe het beter kan.

Hoe jullie vraagstuk zich leent, bepalen we m.b.v. het 4D© Design Thinking proces ( Design Thinking 4D© Serious Game .pdf ) samen met jullie.

Wat is het vraagstuk?

Werkt een serious game ook los van een grotere context?

Een serious game mag best gewoon #fun zijn en kan prima op zichzelf staan. Het effect is alleen veel sterker als er voor een specifieke focus is gekozen. Het achterliggende verhaal (= de bedoeling) waar je de game aan ophangt, maakt het verschil of deelnemers echt gaan meedoen. Denk aan:

 • Draagvlak voor de missie creëren
 • Een gedeelde afdelingsvisie creëren
 • Activiteiten vaststellen die waarde creëren voor de klant
 • Strategisch innoveren
 • Teamdoelen opstellen
 • Leren in teams
 • De leernoodzaak vaststellen
 • Omgaan met conflicten
 • Problemen bekijken vanuit verschillende perspectieven
 • Prioriteiten stellen
 • Problemen analyseren
 • Creativiteit stimuleren
 • De motivatie verhogen
 • De klantgerichtheid verbeteren
 • Verwachtingen van stakeholders op elkaar afstemmen
 • Etc.

Wat is de context/focus?

Werkt serious gaming bij ieder onderwerp?

Geen onderwerp is te gek! Als een onderwerp goed is te splitsen in deelonderwerpen, kunnen jullie er ook voor kiezen om de deelnemers gedoseerd en in fasen/levels te laten werken aan de inhoudelijke uitdaging.

Dit zullen jullie onderzoeken (m.b.v. 4D© Design Thinking) door het te doen en te ervaren (4D©).
Een onderwerp kan zich onverwacht ontpoppen als een echte game-changer waar teams onderling de strijd met elkaar aangaan! Competitie wordt als erg leuk ervaren en maakt deelnemers bloed serieus. Maar pas op, het kan ook z’n doel voorbijschieten.

Wat is de uitdaging?

Is de doelgroep wel ontvankelijk voor serious gaming?

Onze ervaring leert dat iedereen spelletjes doen leuk vindt. Maar doen we nu zomaar een spelletje of staat er meer op het spel? Zorg dat de reden achter de actie-leervorm bij de deelnemers bekend is en ze zich echt uitgenodigd voelen om actief en serieus mee te doen. Voorkom dus dat ze worden overvallen door thema’s, waar ze (nog) niet voor ontvankelijk zijn.

Wat is/zijn de doelgroep(en) én zijn ze bekend met de reden waarom/thema’s?

Is een gelijk kennis-niveau van de deelnemers een voorwaarde?

Level 1 van iedere game (uitleg onderwerp/uitgangspunten/bedoeling serious game) kan door elk kennisniveau gespeeld worden, zo zorg je ervoor dat er een gelijk start-kennis-niveau ontstaat (dezelfde 'taal' spreken).

Daarna kan bij eventule verdieping/verbreding (hogere levels) gekozen worden voor gelijkere kennis-niveaus.

Deze level-gerichte-aanpak verhoogt de effectiviteit van de serious game.

Welke kennis-niveaus zijn aanwezig?

Wat is de impact van serious gaming?

Eén element staat altijd centraal bij serious gaming en dat is het fysieke/offline actie-leren: leren door te doen/ervaren (4D©)!
Hierdoor komt 90% binnen én blijft hangen in je lange termijn geheugen (5% bij een gesprek, is korte termijn geheugen).

Los van manieren waarop én onderwerpen waarmee serieus gaming kunnen worden gedaan, ontstaan hierdoor tal van inzichten.

Inhoudelijke kennis wordt meteen in de praktijk gebracht en competenties worden getoetst. Dit levert veel input voor een stevige reflectie. Wij zien daarom de debriefing als een krachtig onderdeel bij serious gaming.

De groepsdynamiek en ervaringsinzichten, worden sneller gevangen en de ‘boodschap’ komt veel sterker binnen (90%).

Er zijn ook online en hybride (online/offline) varianten, ook een grotere impact dan 5%, géén 90%.

Welke impact wordt verlangd?

Welke vormen van serious gaming zijn er?

Je kunt naar eigen smaak jullie serious gaming–menu samenstellen, passend bij jullie persoonlijke wensen.

Of jullie kiezen voor een voorgerecht- hoofdgerecht- nagerecht, is afhankelijk van jullie voorkeur en organisatie doelstellingen.

Wij zijn experts op het vlak van leren en maken samen met jullie afwegingen die leiden tot de juiste samenstelling van #fun en inhoud, klein & compact of groot & compleet, losse game of onderdeel leertraject, online/offline/hybride, serious game of serious escape room etc.

Wat is de gewenste vorm?