Integral Value Management (IVM) 3.0


  • Feit I: het leven op aarde is één groot wederzijds verbonden en wederzijds afhankelijk systeem; een relatienetwerk.
  • Feit II: in economie en in business heeft systeemdenken nog geen centrale plek.
  • Feit III: die combinatie is levensgevaarlijk.


Van aandeelhouderswaarde (1.0):

In economie en business draait het heel vaak om aandeelhouderswaarde. Bedrijven hebben dan maar één doel: winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. De markt staat volledig los van maatschappij en moeder aarde. Bedrijven hebben maar één belang: eigenbelang.

Via Shared Value (2.0):

Ondertussen (h)erkennen we dat bedrijven en markten natuurlijk wel degelijk in interactie zijn met maatschappij en moeder aarde. Dat bedrijfsvoering de toestand van de wereld beïnvloedt. Dat bedrijven daarom maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen voor duurzaamheid. Vanuit een besef van gezamenlijke waarden (shared value).

Naar System Value (IVM 3.0):

De SDM's draaien om de (h)erkenning dat de economie en bedrijven er zijn om het leven op aarde te dienen. Omdat het leven op aarde één systeem is, bestaat er geen eigenbelang. Alleen algemeen belang. Alles wat bedrijven doen, heeft per definitie invloed op alles. Betekenisvolle bedrijven handelen daarom maatschappelijk aansprakelijk.


Hoe wordt waarde (value) gecreëerd?De missie- en systeem-gerichte doe-aanpak van de betekenis-economie voelen/dragen wij uit in onze aanpak, zoals ook zo mooi verwoord door Mariana Mazzucato :

"Klimaatverandering is een uitdaging, en gelijkheid is een uitdaging. Maar als je er alleen maar over praat op dat niveau, worden dingen niet gedaan. Op dezelfde manier, als de maanlanding was gestopt door alleen maar over de ruimterace te praten, zou men niet naar de maan zijn gegaan.
Het belangrijkste is: hoe breng je concreet al deze verschillende sectoren bij elkaar - of het nu gaat om vastgoed, energie, mobiliteit, de sociale sector, voeding, milieu, bouw, materialen - om deze problemen op te lossen?
Dat is wat de missie gerichte aanpak is. Wat betekent het, in plaats van alleen te praten over het doel en de waarde van belanghebbenden, om het doel in een systeem te nestelen, niet alleen in de bedrijven, maar in een systeem om op nieuwe manieren te beïnvloeden hoe publiek en privaat samenwerken? "

De gedegen uitgangspunten van de Blueprint 7: Value Cycle van r3.0 én de SDG's / SDM's hanteren wij bij onze IVM-aanpak.

Door de toepassing van 4D© Serious Gaming tijdens alle fasen/onderdelen van IVM kunnen wij Systeem Waarde slimmer, sneller, eenvoudiger én leuker realiseren. Het is altijd maatwerk hoe wij dit op jullie organisatie kunnen toepassen.

Voorbeelden:

Wat wordt jullie versie van IVM? Daag ons uit!